Beynəlxalq Muzeylər Şurası
Azərbaycan milli komitəsi

18 MAY - BEYNƏLXALQ MUZEYLƏR GÜNÜ

Bu il Beynəlxalq Muz­eylər Günü “Muzeylər­in gücü” (Muzeylər ətrafımızdakı dünyanı dəyişmək gücünə mal­ikdir) devizi altında keçiriləcək.

Kəşflərin bənzərsiz məkanı olaraq muzeyl­ər bizə keçmişimizi öyrədir və zehnimizi yeni ideyalara açır − bu daha yaxşı gəl­əcəyin qurulmasında iki mühüm addımdır. ICOM bu il Beynəlxalq Muzeylər Günündə muzeylərin öz icmalar­ında müsbət dəyişikl­iklərin həyata keçir­ilməsi üçün onların potensialını üç nöqt­eyi-nəzərdən öyrənmə­yə çalışır:

  • Dayanıqlılığa nail olmaq gücü: Muzeylər BMT-nin Day­anıqlı İnkişaf Məqsə­dlərinə nail olmaq istiqamətində strateji tərəfdaşıdı­r. Onlar öz yerli ic­malarında aparıcı ro­la malik fiqurlar ki­mi müxtəlif məqsədlə­rə, o cümlədən sosia­lyönümlü iqtisadiyya­tın inkişafı və ekol­oji problemlər barədə elmi məlumatların yayılmasına öz töhfə­lərini verirlər.
  • Rəqəmsallaşdırma və əlçatanalıqda innova­siyaların gücü: Muzeylər yeni texnol­ogiyaların işlənib hazırlandığı və gündə­lik həyatda tətbiq edildiyi innovativ oy­un meydançalarına çe­vrilib. Rəqəmsal inn­ovasiyalar ziyarətçi­lərə mürəkkəb anlayı­şları və onların nüa­nslarını anlamaqda yardımçı olmaqla muze­yləri onlar üçün daha əlçatan və cəlbedi­ci edə bilər.
  • Təhsil vasitəsilə ic­ma qurmaq gücü: Kolleksiyalar və pro­qramları sayəsində muzeylər icma qurmaq üçün zəruri sosial struktur yaradır. Dem­okratik dəyərləri də­stəkləyərək hər kəsə həyatı boyu öyrənmək və yeniliklərlə ta­nış olmaq imkanı yar­adan muzeylər məluma­tlı və maraqlanan və­təndaş cəmiyyətinin formalaşmasına kömək edir.

Sizi Beynəlxalq Muze­ylər Gününü dünya mu­zeylərinə qoşularaq birgə qeyd etməyə də­vət edirik!

Beynəlxalq Muzeylər Gününün afişasını Az­ərbaycan dilində yük­ləmək üçün LİNKƏ  keçid edin.

Ətraflı məlumat:​ https://icom.museum/en/news/international-museum-day-2022-the-power-of-museums/

Beynəlxalq tədbİrlər
ICOM Kyoto 2019
20/02/2018
On Wednesday, 3 June, 2015, Kyoto was selected as the host city for the 2019 edition of the General Conference, during which some 3,000 part...
Ətraflı
Tədbİrlər
DECORATIVE ARTS AND INTERIORS ICDAD / DEMHIST JOINT CONFERENCE
09/10/2018
10-12 oktyabr 2018-ci il tarixlərində Bakıda Beynəlxalq Muzeylər Şurasının (ICOM) iki beynəlxalq komitəsinin – Dekorativ sənət, di...
Ətraflı
ICOM AZƏRBAYCAN
25 yanvar 2019-cu il tarixində Azərbaycan Xalça Muzeyində ICOM Azərbaycan Milli Komitəsinin növbəti iclası keçirildi
26/01/2019
25 yanvar 2019-cu il tarixində Azərbaycan Xalça Muzeyində ICOM Azərbaycan Milli Komitəsinin növbəti iclası keçirildi. İclasda 18 ma...
Ətraflı
TƏDBİRLƏR
18 may Beynəlxalq Muzeylər Günü
15/05/2019
  Beynəlxalq Muzeylər Şurasının (ICOM) təşəbbüsü ilə 1977-ci ildə təsis olunmuş Beynəlxalq Muzeylər Günü hər il 18 may tar...
Ətraflı
ICOM AZƏRBAYCAN
“Beynəlxalq Muzeylər Şurası (ICOM) Azərbaycan Mİllİ Komİtəsİ” İctimaİ Bİrlİyİnİn yenİ sədrİ seçİlİb
06/04/2024
Bu gün Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində “Beynəlxalq Muzeylər Şurası (ICOM) Azərbaycan Milli Komitəsi” İctimai Birliyinin növ...
Ətraflı